Virtuální TechDay Scheugenpflug – 29. červen 2021

Letos Vás přivítáme v novém formátu. Stejně jako u předchozích našich TechDays získáte informace o našich osvědčených technologiích, inovacích a novinkách z high-tech strojírenství i materiálových technologií pro oblast dávkování v elektronice – tentokrát ale vše digitálně.
Naše řada témat Vás navíc zve k diskusi a výměně zkušeností o spolehlivosti procesu a efektivním dávkování s našimi odborníky.

Virtual TechDay Scheugenpflug June, 29th 2021

This year we welcome you in a new format. As with our previous TechDays, you will experience proven technology, innovations, and highlights from high-tech mechanical engineering as well as materials technology for electronic dispensing – only this time digitally.
In addition, our range of topics invites you to an in-depth exchange on process reliability and efficient dispensing with our experts.

 

Here is a preview of the program / Zde je seznam témat (v angličtině):

TOP-INNOVATION

#Advanced Dispensing – New systems at a new level of performance

TOP-THEMES

(in cooperation with our bonding and potting material partner network)
Optical Bonding – Latest developments for more transparency
Thermal Management – Cooling batteries safely
Gap Fillers – Developments in high-performance materials
Dispenser Technology – Our advanced state of the art technology
System Solutions – „Turnkey“ dispensing in a wide range of applications
Technology – Making consistent use of the benefits of vacuum dispensing
Material Selection – The process of finding the optimum potting material

 

REGISTER NOW